Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2016

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usług doradczych w ramach planowanego do realizacji projektu pt. "Opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy w ramach I etapu Konkursu w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Oferta powinna być ważna do: 30.12.2016

Termin składania ofert upływa w dniu: 20.05.2016 do godz.11.00

Zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2013

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań w zakresie projektu Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz. U. z 2012r. poz. 438 z późn. zm.).

Tytuł projektu: Wdrożenie PRE dla firmy ITC sp. z o. o.

Wyciąg z PRE wraz z opisem projektu znajduje się w załączniku.

Termin składania ofert upływa w dniu: 05.01.2014